Tietosuojaselosteemme

Tämä on Hyvinvointistudio Alienton henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § sekä  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2021. Viimeisin muutos 5.7.2021.

1. Rekisterinpitäjä

 • Hyvinvointistudio Aliento / AnSa Holding Oy, y-tunnus 2712928-5
  Osoite: Nevanperäntie 67, 84100 Ylivieska
  E-mail: info@aliento.fi
  Web-sivut: www.aliento.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

 • Anne Savukoski, anne@aliento.fi, p. 045 2220 102

3. Rekisterin nimi

 • Hyvinvointistudio Alienton asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen käsittelyn ja keräämisen perusteet 

 • Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
 • Voimme kerätä tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
 • Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.
 • Emme luovuta keräämiämme tietoja ulkopuolisille.

5. Henkilötietoja vastaanottavat tahot

 • Hyvinvointistudio Aliento
 • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

6. Henkilötietojen säilytysajat ja säilytyksen perusteet

 • sähköpostiarkistossa seitsemän (7) vuoden ajan (kirjanpitolaki)
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän (7) vuoden ajan (kirjanpitolaki)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Saamme henkilötietoja verkkosivujemme palautelomakkeen kautta sekä Vello-ajanvarausjärjestelmän kautta. Emme varastoi ajanvarauksissa kerättyjä tietoja omilla verkkosivuillamme. Vello-järjestelmän tietosuojaseloste löytyy täältä.
 • Voimme kerätä sivuiltamme kävijätietoa myös Google Analytics -kävijäseurantatyökalun avulla. Tätä tietoa ei kuitenkaan henkilöidä, vaan tietoa kerätään anonyymisti esimerkiksi markkinoinnin vaikuttavuuden tilastollista arviointia varten (esim. kampanjoiden vaikutus sivujen kävijämääriin).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Emme luovuta keräämiämme tietoja säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle

9. Automaattinen päätöksenteko

 • Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
 • Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
 • Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä

11. Rekisterissä olevan oikeudet

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on henkilötietorekisteriin talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on:

 • oikeus rekisterissä olevien tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinointikielto)
 • oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 • oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi peruuttaa suostumus markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”).

Huom! “Oikeus tulla unohdetuksi” pätee vain silloin, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

13.  Evästeiden (cookies) käyttö Alienton sivuilla

 • Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa esim. markkinointitarkoituksiin.
 • Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (esim. kieli) ja tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.
 • Käyttäytymistä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. suosituimmat ja pisimpään luetut sivumme). Nämä evästeet eivät yksilöi käyttäjiä, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen käyttäjäkokemusta.
 • Käyttäytymismittauksiin voidaan käyttää Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään, ei ole meidän päätettävissämme. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä: Google Analytics privacy overview
 • Sivustollamme voidaan käyttää myös Facebookin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa Facebookin palvelimille, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään, ei ole meidän päätettävissämme.
 • Sivustolla voidaan käyttää Facebook-pikseliä. Se on sivuilla oleva koodinpätkä, jonka avulla verkkosivua voidaan uudelleenmarkkinoida Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen sivustostamme kiinnostuneille ihmisille sekä kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä, vaan kävijät säilyvät anonyymeinä verkkopalvelun ylläpitäjälle.
 • Lisätietoja kaikkien kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.
 • Lisätietoja eri evästetyypeistä saat myös osoitteesta www.aboutcookies.org .